top of page

Chương Trình Học Kinh Thánh Trên Điện Thoại

I/-  Cách Thức Để Tham Dự

 

       Đúng giờ, quý vị gọi số 1 (667) 770-1524  sẽ nghe tiếng tổng đài nói. sau đó, bấm mã số (access code) 132579#.  Quý vị sẽ vào lớp học.

 

 II/- Giờ Học Kinh Thánh Hằng Tuần

 

      1/- Tối Thứ Ba

            09:00 PM. – 10:30 PM. (Giờ Central, TX). 

            09:00 AM. – 10:30 AM. (Sáng Thứ Tư Giờ Việt Nam).

 

      2/- Tối Thứ Tư

            09:00 PM. – 10:00 PM. (Giờ Central, TX). 

            09:00 AM. – 10:00 AM. (Sáng Thứ Năm Giờ Việt Nam).

 

      3/- Sáng Thứ Năm

            09:00 AM. – 10:00 AM. (Giờ Central, TX).

            09:00 PM. – 10:00 PM. (Tối Thứ Năm Giờ Việt Nam).

 

Quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức:

 

Cô Hạnh Nguyễn:  1-225-571-5050 – hknguyen0222@yahoo.com

Cô Kim Lai Lý:   1-404-903-0712 – southernthanhoc2005@gmail.com

Cô Kim Khôi Lê: 1-704-433-7545 – kimkhoile@yahoo.com

bottom of page