Chương Trình Học Kinh Thánh Trên Điện Thoại

I/-  Cách Thức Để Tham Dự

 

      1/- Xin quý vị gọi số 1 (712) 432 – 0900  nghe tiếng nguời Mỹ nói xong,

      2/- Xin bấm số mã số (access code) 132579#.  Quý vị sẽ nghe trực tiếp tiếng của Mục Sư.

 

 II/- Giờ Học Kinh Thánh Hằng Tuần

 

      1/- Tối Thứ Ba

            09:30 PM. – 11:30 PM. (Giờ Central, TX). 

            09:30 AM. – 11:30 AM. (Sáng Thứ Tư Giờ Việt Nam).

 

      2/- Tối Thứ Tư

            09:30 PM. – 11:00 PM. (Giờ Central, TX). 

            09:30 AM. – 11:00 AM. (Sáng Thứ Năm Giờ Việt Nam).

 

      3/- Sáng Thứ Năm

            09:30 AM. – 11:00 AM. (Giờ Central, TX).

            09:30 PM. – 11:00 PM. (Tối Thứ Năm Giờ Việt Nam).

 

      4/- Sáng Thứ Bảy

            07:00 AM. – 08:30 AM. (Giờ Central, TX).

            07:00 PM. – 08:30 PM. (Tối Thứ Bảy Giờ Việt Nam).

 

Trong trường họp có cần quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức sau đây:

 

Cô Hạnh Nguyễn:  1-225-571-5050 – hknguyen0222@yahoo.com

Cô Kim Lai Lý:   1-404-903-0712 – southernthanhoc2005@gmail.com

Cô Kim Khôi Lê: 1-704-433-7545 – kimkhoile@yahoo.com