top of page

CÁC KHÓA HỌC

Global University – Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam luôn tìm mọi cách để giúp trang bị hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được soạn theo khuôn mẫu Kinh Thánh nhằm đào tạo mọi tín hữu cho công tác của Đức Chúa Trời.

Chương Trình Đời Sống Cơ Đốc

Giáo trình Đời Sống Cơ Đốc sẽ hướng dẫn đào tạo môn đồ, định hướng cho những tín hữu mới. Sẽ có văn bằng chứng nhận hoàn thành khóa học Đời Sống Cơ Đốc.

Chỉ dành cho sinh viên nhập học chính thức.

 

Chương Trình Cơ Đốc Mục Vụ

Giáo Trình Cơ Đốc Mục Vụ sẽ giúp đào tạo những người phục vụ Chúa. Sẽ có văn bằng chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và bài thi cuối khóa Cơ Đốc Mục Vụ.

Chỉ dành cho sinh viên nhập học chính thức.

Applications

Đơn Xin Nhập Học

Curriculum

Các Khóa Học

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (Level 1)

Unit 1

 • CL1110 Đời Sống Mới

 • CL2120 Kinh Thánh Của Bạn

 • CL3130 Chúa Giê-su Là Ai?

 • CL4140 Hội Thánh

 • CL5150 Cá Nhân Chứng Đạo

 • CL6160 Đạo Đức Kinh Thánh


Unit 2

 • CL1210 Khi Bạn Cầu Nguyện

 • CL2220 Phương Pháp Học Kinh Thánh

 • CL3230 Người Bạn Hữu Ích

 • CL4240 Sự Thờ Phượng Của Cơ Đốc Nhân

 • CL5250 Người Hầu Việc Chúa

 • CL6260 Hôn Nhân Và Gia Đình

 

Unit 3 ​​

 • CL1310 Chương Trình Của Đức Chúa Trời

 • CL2320 Phúc Âm Giăng

 • CL3330 Chúng Ta Tin

 • CL4340 Những Điều Hội Thánh Làm

 • CL5350 Chức Vụ Dạy Dỗ

 • CL6360 Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

   

bottom of page