top of page

CÁC KHÓA HỌC

Global University – Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam luôn tìm mọi cách để giúp trang bị hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được soạn theo khuôn mẫu Kinh Thánh nhằm đào tạo mọi tín hữu cho công tác của Đức Chúa Trời.

Chương Trình Đời Sống Cơ Đốc

Giáo trình Đời Sống Cơ Đốc sẽ hướng dẫn đào tạo môn đồ, định hướng cho những tín hữu mới. Sẽ có văn bằng chứng nhận hoàn thành khóa học Đời Sống Cơ Đốc.

Chỉ dành cho sinh viên nhập học chính thức.

 

Chương Trình Cơ Đốc Mục Vụ

Giáo Trình Cơ Đốc Mục Vụ sẽ giúp đào tạo những người phục vụ Chúa. Sẽ có văn bằng chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và bài thi cuối khóa Cơ Đốc Mục Vụ.

Chỉ dành cho sinh viên nhập học chính thức.

Applications

Đơn Xin Nhập Học

Curriculum

Các Khóa Học

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (Level 1)

Đời Sống Thuộc Linh

Kinh Thánh

 • CL2120 Kinh Thánh Của Bạn

 • CL2220 Phương Pháp Học Kinh Thánh

 • CL2320 Phúc Âm Giăng

Thần Học

 • CL3130 Chúa Giê-su Là Ai?

 • CL3230 Người Bạn Hữu Ích

 • CL3330 Chúng Ta Tin

Hội Thánh

 • CL4140 Hội Thánh

 • CL4240 Sự Thờ Phượng Của Cơ Đốc Nhân

 • CL4340 Những Điều Hội Thánh Làm

Sự Phục vụ

 • CL5150 Cá Nhân Chứng Đạo

 • CL5250 Người Hầu Việc Chúa

 • CL5350 Chức Vụ Dạy Dỗ

Đạo Đức Cơ Đốc

 • CL6160 Đạo Đức Kinh Thánh

 • CL6260 Hôn Nhân Và Gia Đình

 • CL6360 Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

bottom of page