top of page
LỊCH SỬ VIỆN ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Viện Đại học Toàn cầu - Global Unviersity được Bộ Văn Hóa và Đào Tạo Hoa Kỳ chính thức công nhận là trường đại học Cơ Đốc phi lợi nhuận, trụ sở được đặt tại Springfield, Missouri. Trường có hệ thống đào tạo Lời Chúa đầu tiên qua mạng internet toàn cầu và học hàm thụ, hiện nay Global University có 234 văn phòng được đặt trong mạng lưới trên 150 quốc gia trong đó trụ sở chính được đặt tại Hoa Kỳ. Ba ngôn ngữ hiện được giảng dạy là: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp. 

 

Viện Đại Học Toàn Cầu hiện nay gồm có 4 trường phân ban: Trường Đào Luyện Truyền Bá Phúc Âm và Môn Đồ Hoá - School for Evangelism and Discipleship, Trường Kinh Thánh Berean, Undergraduate School of Bible Theology and Graduate School of Theology.

 

Khải tượng của Viện Đại Học Toàn Cầu là ảnh hưởng sâu rộng qua mục vụ chia sẻ Tin Lành cho người hư mất và đào tạo môn đệ khắp mọi nơi.

Sứ Mạng:

Global University là trường Đại Học Cơ Đốc dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Kinh Thánh:

  • Kết hợp giáo dục và đào tạo qua mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ các sinh viên.

  • Đào tạo nhân sự Cơ Đốc từ trình độ sơ cấp đến trình độ cao học.

  • Cung cấp tài liệu giảng dạy với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

  • Phục vụ Hội Thánh địa phương và cộng đồng Cơ Đốc qua chương trình truyền giáo, đào tạo môn đệ  và huấn luyện lãnh đạo qua những phương pháp học tập  tại đại phương hoặc qua mạng lưới toàn cấu.

 

Accreditation and Authorization

accredited.jpg

(1) Accredited by the Higher Learning Commission and a member of the North Central Association (NCA/HLC)

30 North LaSalle Street, 
Suite 2400, Chicago, Illinois 60602-2504, 
Telephone: (800) 621-7440; 
Website: http://www.ncahigherlearningcommission.org/

bottom of page