top of page
HỌC VỊ VÀ HỌC TRÌNH

Chương trình Cử nhân Thánh Kinh và Thần Học - Hiện chương trình được giảng dạy bằng 3 ngôn ngữ chính: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp.

Chương trình Cử  nhân Thánh Kinh và Thần Học thuộc Viện Đại Học Toàn Cầu dành cho những sinh viên mong muốn hoàn tất bằng Cử nhân Kinh Thánh, hoặc muốn có thêm văn bằng thứ hai một cách ngắn hạn. Chương trình học đại học trực tuyến từ xa được xem là chương trình tốt nhất được áp dụng rộng rải trong thế kỷ 21 ở Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác trên thế giới nhầm đào tạo Cơ Đốc Nhân trên toàn cầu.

 

Để theo học chương trình Cử nhân Thần Học, mọi sinh viên phải có bằng Trung học hoặc GED.

 

 

 

 

         * Học phí: $129 cho mỗi tín chỉ (chưa bao gồm chi phí cho tài liệu học và những chi phí khác)

Chương trình Cao Học Thần Học – Hiện chương trình được giảng dạy bằng 3 ngôn ngữ chính: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp.

Chương trình Cao Học Thần Học với mục đích nhầm trang bị cho những sinh viên đang phục vụ ở nhiều nơi qua những phong tục khác nhau, bằng việc tự nghiên cứu. Trường đào tạo về chiều sâu Thánh Kinh với trình độ cao học. Chương trình học có thể được hoàn tất qua mạng lưới internet. Với phương pháp này, các sinh viên sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ bởi những giáo sư hay tự nghiên cứu tài liệu được in ra sách hay dưới hình dạng PDF.

 

Chương trình Thạc sĩ Thần học (Master of Arts) và Tiến sĩ Mục vụ (DMin) – Hiện chương trình được giảng dạy bằng 3 ngôn ngữ chính: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp.

Văn bằng Thạc sĩ Thần Học và Tiến sĩ Mục vụ được công nhận chính thức. Học viên có thể hoàn tất chương trình học này với những khoản chi phi hợp lý và thấp nhất.  Trường tạo cơ hội cho học viên qua cách trao đổi trực tiếp và có hệ thống với giáo sư mình. Chương trình học nhấn mạnh về ngôn ngữ Kinh Thánh.  Tốt nghiệp học viên được trang bị một trình độ và kiền thức để có thể  làm tốt vai trò của mình trong vương quốc của Đức Chúa Trời, hay theo đuổi con đường khác trong chức vụ rao truyền Lời Chúa.

Chương trình của trường nhấn mạnh khả năng phát triển tư duy, giúp mỗi sinh viên có sự hiểu biết thấu đáo hơn và  hoàn thiện kỹ năng mục vụ thực hành Lời Chúa vào trong đời sống của mình.

  • Hội đồng CHED đã công nhận phương pháp học trực tuyến trên mạng cho chương trình cao học đến chương trình đào tạo mục vụ.

  • Hãy nhận văn bằng cao học của bạn ở bất kỳ nơi nào bạn đang cư ngụ!

 

Chương trình học Kinh Thánh Đào Luyện Truyền Bá Phúc Âm và Môn Đồ Hoá - Có hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới.

Viện Đại học Global University luôn tìm mọi cách để giúp trang bị Hội thánh Chúa khắp mọi nơi qua các công tác mục vụ. Chương trình Mục vụ Cơ đốc được soạn theo khuôn mẫu Kinh thánh nhằm đào tạo mọi tín hữu cho công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả chi thể của Đấng Christ cần được trưởng thành về mặt thuộc linh qua việc dự phần vào công việc nhà Chúa. Chương trình Mục  vụ Cơ đốc gồm có 18 khóa học sẽ giúp trang bị một nền tảng hữu ích cho bất kỳ ai mong muốn dự phần vào việc Truyền Bá Phúc Âm, Môn Đồ Hóa, phục vụ trong Hội thánh, hoặc lãnh đạo trong các nhóm nhỏ.

Mỗi hội thánh đều cần những người hầu việc Chúa được  đào tạo thật tốt để có thể thực hiện công tác gây dựng thân thể Đấng Christ. Chương trình Mục vụ Cơ đốc đã được soạn thảo nhằm đạt được mục đích này. Mỗi thành viên trong hội thánh cũng cần tham dự vào những hoạt động của Hội thánh tuỳ theo ân tứ Chúa ban. Nếu học viên muốn nâng cao trình độ học vấn để có một bằng đại học Kinh Thánh được (DETC) công nhận.  Học viên có thể chuyển điểm qua chương trình cử nhân và nộp bằng Trung học phổ thông hoặc GED, cùng các thủ tục yêu cầu của Bộ Văn Hóa Giáo Hoa Kỳ để theo học chương trình Cử nhân.

 

Chương trình Giáo Lý Căn Bản

 

Hàng năm có rất nhiều người đã liên lạc với chương trình của chúng tôi khắp thế giới và cho biết họ đã tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa Cứu Thế của mình.  Chương trình Đời Sống Cơ đốc gồm có 18 khóa học sẽ giúp trang bị một nền tảng hữu ích cho những người mới tin Chúa hoặc các lớp Trường Chúa Nhật. Hội thánh của quí vị có thể mở ra một Trung Tâm Huấn Luyện, sử dụng các loạt bài về môn đồ hoá của trường Global University biên soạn.  Nhiều trong số những loạt bài này có các chương trình DVD bổ sung tạo thêm sự thích thú và động cơ cho việc học. Phần lớn những loạt bài về chương trình Truyền Bá Phúc Âm Và Môn Đồ Hoá đang có sẵn bằng tiếng Việt để theo học.

 

Quý vị muốn biết thêm về trường, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

                        Địa Chỉ :            REAP/ Global University
                                                  700 NE Loop 820, Suite 100
                                                  HURST, Texas  76053-4634

                                                  USA 


                        Điện Thoại :      817-616-1860
                        Fax :                   817-238-2048
                        Email:                viendaihoctoancau@gmail.com

Chương Trình Cử Nhân- B.A.

Majors: 

  • Thánh Kinh và Thần Học

  • Nghiên Cứu Văn Hóa

  • Cơ Đốc Giáo Dục

Tổng cộng: 128 tín chỉ

Hoàn tất chương trình B.A.:      $16,512 *

Bằng Cử Nhân hai - B.A.

Majors: 

  • Thánh Kinh và Thần Học

  • Nghiên Cứu Văn Hóa

  • Cơ Đốc Giáo Dục

 

Tổng cộng: 32-50 tínchỉ

(sau khi chuyển điểm chương trình Cử nhân I)

Hoàn tất chương trình B.A thứ 2: $4,128 - $6,450 *

THẠC SĨ   MỤC VỤ - MA
 

 

Gồm: 36 tín chỉ
 

Học phí để hoàn tất : $8,892 *

THẠC SĨ THẦN HỌC - MDiv

 

Thần học tổng quan
 

Gồm: 90 tín chỉ
 

Học phí để hoàn tất: $22,230 *

TIẾN SĨ MỤC VỤ - DMin

 

Thần học tổng quan
 

Gồm: 30 tín chỉ sau khi hoàn tất chương trình MDiv


Học phí để hoàn tất: $7,410 *

bottom of page