top of page
Lễ Tốt Nghiệp TXUT 
Khóa 2022
graduation 2022.JPG
SỨ MẠNG

Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ”  (Ma-thi-ơ 28:19)

Tôn Chỉ và Sứ Mạng của Viện Đại Học Toàn Cầu là: Chia Sẻ Phúc Âm, Đào Tạo Môn Đệ và Giúp Phát Triển Hội Thánh. 

KHÓA TRÌNH

Viện Đại Học Toàn Cầu có các giáo trình về Đời Sống Cơ Đốc và Cơ Đốc Mục Vụ nhằm đào tạo môn đồ, định hướng cho những tín hữu mới và trang bị cho những người hầu việc Chúa  để giúp cho hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. 

TÀI LIỆU

Những bài làm chứng về cuộc đời được biến đổi khi tin nhận Chúa     Giê-xu và trở nên những người có ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Những hình ảnh về các chuyến truyền giáo được tổ chức bởi Viện Đại Học Toàn Cầu.

LIÊN KẾT

Studio-Project.png
tinlang RWW.png
TXUT%20LOGO%20color_edited.png
REAP International - Logo Red noback X - -0001.png

REAP-TXUT VNUSA

Trường Trung-Tiểu Học

Môn Đồ Hóa

Truyền Giáo Thế Giới

LIÊN HỆ

Thời gian:
Weekdays: 9AM-5PM

Central Standard Time
Weekends: Closed

Quý vị có thể liên lạc về với chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời điện thư của Quý vị,

Success! Message received.

contact
bottom of page